Ιατρική Βεβαίωση

την Ιατρική Βεβαίωση για τον5ο Περίπλου Διαπόρου Νήσου, μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ